ANS Blog - A Nap Szenzációja!

ans a nap szenzacioja


  A Nap Szenzációja - ANS Blog

Kártalanítási Számla kezelője és a fontos tudnivalók


A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) egyik kiemelkedően fontos feladata azon károk pénzügyi fedezetének elkülönített számlán való  kezelése, illetve azon károsultak kártalanítása, akiknek biztosítással nem rendelkező, vagy ismeretlen üzembentartó járművével okoznak kárt. A Kártalanítási Számla egy garancia alap, melyet a MABISZ kezel. Az alapot a biztosítók folyamatos befizetéseiből tartják fenn. A Kártalanítási Számla terhére kizárólag Magyarország területén elszenvedett károkat lehet kiegyenlíteni. Ebből az alapból térítik meg a károkat abban az esetben, ha a károkozó nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítással, vagy akkor, ha a kár okozója nem ismert. Ismeretlen üzembentartó esetén a Kártérítési Számla elsősorban a személyi sérülésekkel járó káreseményeket fedezi. de kizárólag csak a vonatkozó jogszabályban előírt korlátozások és kizárások figyelembevételével.


Abban az esetben, amikor a kár okozója ismert ugyan, de nincs felelősségbiztosítása, vagy esetleg a biztosítója ismeretlen – elérhetetlen, ilyenkor a károsult bármely hazai biztosítónál bejelentheti a kárt. Az adott biztosító elvégzi a kárfelvételi szemlét, a kárszámítást, majd egy kifizetési javaslattal megküldi a MABISZ felé. A MABISZ jóvá kell hagyja és ha nincs rendőri vagy bírósági akadálya, akkor a MABISZ által kiadott szövetségi fedezetigazolás birtokában a gépjárművet bármely autószerelő műhelyben megjavíttathatjuk a Kártalanítási Számla terhére. A Biztosító Szövetség természetesen a javítás összegét megkísérli behajtani a kár okozóján, ha kell peres úton is.

Amikor egy biztosító és a Kártalanítási Számla kezelője között vitatott, hogy a vétlen autós kárának megtérítése kinek a kötelessége, illetve hogy a vonatkozó jogszabály szerint kinek kell helytállnia a károsulttal szemben, abban az esetben is a Kártalanítási Számla kezelője megfizeti a kárt. A Kártalanítási Számla kezelője rendezi a kártalanítás abban az esetben is, ha a káreseményt a szerződéskötési kötelezettség ellenére biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó járművével okozták, ilyenkor figyelmen kívül hagyható az a körülmény is, a járművet maga az üzembentartó, vagy más személy vezette az üzembentartó hozzájárulásával, vagy esetleg jogtalanul.

Az állandó jogszabályváltozások következtében a kötelező biztosítási szerződéseket érintő rendelkezések elég összetettek és bonyolultak, ezért nem mindig ismertek részleteiben az üzembentartók, gépjármű tulajdonosok körében. Mégis igen sokan vannak, akik sokan nem kötik meg a felelősség biztosítást. Pedig a szerződéskötési kötelezettség megszegése esetén igen nagy büntetés kiszabására lehet számítani. Oldalunkon minden fontos információt beszerezhet arról, amit a Kártalanítási Számlával kapcsolatban tudni kell, valamint azonnal megnézheti az összese vezető kötelező biztosítóajánlatát, megismerheti a szolgáltatásokat.


Legújabb híreink

Keresés